EZspace 市府 - 位於交通方便的捷運市府站旁,1號出口右轉基隆路,步行只需3分鐘

位於基隆路上,高級商辦大樓大空間,可容納40~70人活動

適合商務簡報、會議研習、團隊活動、各式中型活動....

地址:台北市基隆路一段141號X樓  詳細地圖  (市府站1號出口右轉基隆路)

市府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細資訊